“Al wat sterft zal bloeien”

“De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen. En ied’reen vindt het heel gewoon dat ze weer bladeren krijgen. We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd, dat al wat sterft zal bloeien.”

Toon Hermans

Natuurlijk met aandacht

De aandacht voor de naasten voelt voor mij natuurlijk aan. Dat komt tot uiting in mijn werkwijze voor de week tussen overlijden en uitvaart. Met rust, tijd en aandacht, waarin we stap voor stap, komen tot de vormgeving van de uitvaart.

Natuurlijk met aandacht voor het vastleggen van uw wensen. Graag ga ik met u in gesprek om uw wensen vast te leggen. In een vrijblijvend en kosteloos bezoek kan ik in gaan op uw vragen. Na enkele dagen zal ik u een verslag sturen van het gesprek met bijbehorende kostenopgave. Ik hecht veel waarde aan deze “voorgesprekken”. Het helpt u en uw naasten als er wensen worden vastgelegd. Tijdens mijn opleiding het ik dit ook gekozen als onderwerp voor het eindwerkstuk.

“Het praten over het levenseinde heeft veel voordelen, ook los van het vastleggen van het regelwerk. Zeker als dat plaatsvindt tussen partners, gezinsleden, familieleden of vrienden onderling. Om er maar een paar te noemen: het zorgt voor verbinding tussen jou en je dierbaren, omdat praten over de dood intiem en persoonlijk is. Bewust zijn van je sterfelijkheid vergroot ook je relativeringsvermogen.

De onafgewerkte zaken kunnen worden afgewerkt. Het bereiken van een stadium van aanvaarding geeft rust zodat het leven makkelijker losgelaten kan worden”.

"Citaat werkstuk"

Els van Rijnsoever

Natuurlijk met aandacht

Waarin uw aandacht voor de natuur ingepast kan worden bij het afscheid. Hoewel er bij een uitvaart vaak niet aan duurzaamheid gedacht wordt, is het voor mij heel normaal. Uw levensstijl kunnen we meenemen bij het vormgeven van het afscheid.

Over mij

Mijn naam is Els van Rijnsoever. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Uit persoonlijke ervaring heb ik geleerd dat afscheid nemen van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis is. Het vervullen van wensen, zeker als die vooraf besproken zijn, gaf mij een voldaan gevoel, waardoor ik weer kan genieten van het leven. Dat gun ik iedereen.

 

Fijn dat u mijn website bezoekt. Deze is nog in ontwikkeling. Meer weten over Els uitvaartbegeleiging? Bel of mail me. Ik beantwoord uw vraag natuurlijk met aandacht!

@2024 • ELS UITVAARTBEGELEIDING • 06 26 45 10 10 •  REALISATIE: ODET RECLAMEADVIES EN CREATIE